Seznam školení

Datum Název kurzu Lektor Cena člen/KCÚ/nečlen
7. 4. 2017 NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ - NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY Ing. Lucie Baranová Assoc.CIPD 1 000,- Kč/1 200,- Kč Více
11. 5. 2017 APLIKACE NOVELY ZÁKONA O DPH a AKTUALITY V DPH Ing. Miroslava Nováková 1 100,- Kč/1 200,- Kč Více
29. 5. 2017 SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŃ Z PŘÍJMU Ing. Beránková Dagmar 900,- Kč/1 000,- Kč Více
14. 7. 2017 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování 2017 Ing. Beránková Dagmar 900,- Kč/1 000,- Kč Více
2. 9. 2017 -9. 9. 2017 Zahraniční školení Ing. Jana Pilátová / Více