Daň z příjmů právnických osob v letech 2018 a 2019

Datum a čas: 17. 1. 2019 13.00 - 18.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Pavel Vlach
ředitel FÚ Frýdek - Místek
Členská cena: 1 200,- Kč
Nečlenská cena: 1 400,- Kč
Varibilní symbol: 17012019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Pro mnohé poplatníky daně z příjmů právnických osob je patrně potěšitelným zjištěním, že rozsah legislativních změn provedených v zákoně o daních z příjmů v roce 2018 není zásadní. O to více se lze soustředit na připomenutí změn, které pro převážnou většinu poplatníků začaly platit k 1. lednu 2018 a pro zdaňovací období roku 2018 jsou tedy úpravami, které nelze opomenout. Připomenutí těchto změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb. bude současně doprovázeno zařazením upravených či doplněných výkladů, popř. metodických komentářů vyplývajících ze závěrů projednávaných v rámci Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ či vyplývajících z aktuální judikatury.

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 C